Individuele (spel-)therapie

Wat is speltherapie?
Speltherapie binnen de Praktijk voor Kind en Gezin is altijd een onderdeel van het totaalaanbod aan hulp.
Speltherapie is een vorm van hulpverlening, waarbij het spelen het communicatiemiddel is tussen kind en therapeut. Het wordt ingezet om meer inzicht te verkrijgen in de belevingswereld van het kind.
Het doel van speltherapie is het laten verdwijnen of hanteerbaar maken van de problemen en dat ouders en kinderen elkaar weer gaan begrijpen.
Ouders krijgen daarom een actieve rol tijdens de therapie van hun kind.

Hoe werkt het?
Kinderen spelen vaak van nature. Met behulp van allerlei spelmateriaal worden spelverhalen gemaakt: tekenen, knutselen, spelletjes doen zijn ook vormen van spelen.
In spel worden emoties geuit en kunnen gebeurtenissen verwerkt worden die boos, verdrietig of angstig maken.
Met de nieuw verworven kennis en ervaringen oefenen de kinderen nieuw gedrag.

Wanneer en voor wie speltherapie geschikt?
Speltherapie is bedoeld voor kinderen en jeugdigen van 3 t/m 16 jaar, die te maken hebben met:

  • zich langere tijd verdrietig, angstig, boos of onzeker voelen
  • een moeilijk te verwerken verlies bijvoorbeeld na een echtscheiding, een ziekte of overlijden, een verhuizing of een verandering van school
  • onverklaarbare lichamelijke klachten
  • moeite met het aangaan en/ of onderhouden van sociale contacten
  • gepest worden of zelf pesten
  • negatief zelfbeeld