Gezinsbegeleiding

Een probleem of een (psychische) klacht staat zelden op zichzelf: leefomgeving, achtergrond en relaties binnen het gezin en familie spelen daarbij vaak een rol. Dit geheel (wat ook wel het systeem wordt genoemd) heeft invloed op problemen.
Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. Bij systeemtherapeutisch werken staat niet alleen het individu centraal, maar ook de omgang en communicatie met mensen in de directe leefomgeving.

Wat staat centraal?
Versterken van de onderlinge relaties. Samen zoeken naar oplossingen. Veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Centraal stellen van de veerkracht vanuit het individu, maar ook vanuit een gezin als systeem. Stimuleren van het vinden/creëren van eigen oplossingen. Actief zoeken naar en benutten van bronnen van steun in de omgeving van de jongere en het gezin

Er is niet alleen aandacht voor wat zwaar en problematisch was, maar vooral ook voor wat kostbaar en plezierig was en is. Want daarin zit de kracht en vitaliteit van een gezin.

Wanneer en voor wie?
Systeemtherapeutische begeleiding is geschikt voor gezinnen, partners en individuen.
De aanpak is bewezen effectief voor kinderen met problemen op het gebied van onder andere slaapproblemen, eet- en hechtingsproblemen, kindermisbruik en -verwaarlozing, gedragsproblemen, emotionele problemen zoals angst en depressie, rouw, eetstoornissen, bedplassen.