Gezinsbegeleiding

Niet het kind is het probleem, maar het gedrag is het probleem

De zorgen bij aanmelding gaan veelal over angst, grote boosheid, negatief zelfbeeld, spanningen en conflicten (pesten) op school of thuis, moeilijkheden na een echtscheiding of overlijden.

Bij de systemische manier van werken gaan we op zoek naar wat maakt dat onbewust en onbedoeld manieren in de omgang met elkaar in stand worden gehouden, waardoor het gedrag niet verandert.
Welke (intergenerationele) patronen liggen daaraan ten grondslag? Welke behoefte en welk gevoel is misschien de reden van het gedrag, zowel van het kind als van de ouders?
En wat zijn de kwaliteiten en sterke kanten van het kind en de gezinsleden, die helpend zijn om gedrag te kunnen gaan veranderen.

Binnen de praktijk wordt samengewerkt met ouders, scholen en collega’s. Alle collega’s zijn HBO geschoold en erkend door de eigen beroepsorganisatie.

- systeemtherapeutisch werk (Lily Mrofcynski)

- speltherapie (Lily Mrofcynski, Esther Pollmann, speltherapeuten in opleiding)

- EMDR (Lily Mrofcynski)

- opvoedondersteuning (Marianne Lammerts)

- leden van het regio-collectief KOM