Gezinsbegeleiding

Een probleem of een (psychische) klacht staat zelden op zichzelf: leefomgeving, achtergrond en relaties binnen het gezin en familie spelen daarbij vaak een rol. Dit geheel (wat ook wel het systeem wordt genoemd) heeft invloed op problemen.

Bij gezins-/ systeembegeleiding is er aandacht voor wat zich afspeelt tussen personen die deel uitmaken van het systeem. Hoe gaat men met elkaar om en met het probleem? Wat zijn de patronen en hoe zijn eventuele negatieve cirkels te beïnvloeden?
Daarnaast is er veel aandacht voor de positieve krachten binnen het systeem. Want daaraan is af te lezen wat wel werkt. Al was dat misschien lang geleden of werkte het maar af en toe.
Bij systeemtherapeutisch werken worden de krachten gebundeld, die helpend kunnen zijn om veranderingen in gang te zetten en te laten beklijven.

Hoe werkt het?
Systeemtherapeutisch werken betekent werken met het gehele gezin. Dit is in de praktijk niet altijd haalbaar en mogelijk. Daarom is er een afwisseling in bijeenkomsten met het gehele gezin en daarnaast (in overleg) met sommige gezinsleden. Ook in het dagelijks leven bestaat een gezin immers uit verschillende samenstellingen.
Tijdens de sessies wordt er gepraat, maar samen dingen doen staat centraal. Alle activiteiten worden zo gekozen dat iedereen zich vrij en veilig voelt om mee te doen.
Ook wordt er tijd en aandacht besteed aan waar je vandaan komt. Welke onderdelen van gezinsculturen spelen nu nog een rol, wat zijn belangrijke waarden en normen en welke relaties heeft men met belangrijke aan- én afwezige familieleden?
Er is niet alleen aandacht voor wat zwaar en problematisch was, maar vooral ook voor wat kostbaar en plezierig was en is. Want daarin zit de kracht en vitaliteit van een gezin.

Wanneer en voor wie?
Systeemtherapeutische begeleiding is geschikt voor gezinnen, partners en individuen.
De aanpak is bewezen effectief voor kinderen met problemen op het gebied van onder andere slaapproblemen, eet- en hechtingsproblemen, kindermisbruik en -verwaarlozing, gedragsproblemen, emotionele problemen zoals angst en depressie, rouw, eetstoornissen, bedplassen.