Over Lily

In 2001 opende ik in Heeze de deur van mijn eigen Praktijk voor Speltherapie.
Met veel plezier en in samenwerking met verschillende collega's richtte ik mij op hulp aan kinderen van 3 tot ongeveer 16 jaar en hun gezinnen.

In mijn werk als speltherapeut ben ik gaan ervaren dat therapie veel sneller en effectiever is als de leefomgeving (het systeem) om het kind heen mee in beweging gaat. Daarom heb ik me door middel van opleidingen en bijscholing, supervisie en intercollegiaal overleg steeds verder ontwikkeld in het systemisch werken. In 2018 heb ik de opleiding systeemtherapeutisch werker gevolgd.

Systemisch werken betekent ook samenwerken met scholen, huisartsen en andere hulpverleners, zoals mijn KOM-collega’s en de  CJG’s uit de gemeentes waar ik contracten mee heb.

Ik vind dat mijn werk geslaagd is, als het kind en zijn omgeving weer kunnen zien dat iemand meer is dan zijn of haar probleem en als positieve krachten gebundeld zijn om het probleem te beïnvloeden.

Ik ben geregistreerd hulpverlener: vak-/speltherapeut (FVB); systeemtherapeutisch werker io (NVRG), psycho-sociaal therapeut (NVPA/ RBCZ), jeugd en gezinsprofessional (SKJ)
Met al deze registraties voldoe ik aan de actuele eisen, die de zorgverzekeraars en gemeentes hebben gesteld.

Lily Mrofcynski