Tarieven en vergoedingen

Kennismakingsgesprek

kosteloos (max 20 min)

Intakeperiode (incl verslag)

€ 90,- per consult (max 4 consulten van 3/4 uur; incl intakegesprek)

Therapiesessie

€ 90,- per consult (3/4 uur)

Ouder- of gezinssessie

€ 90,- per consult (3/4 uur)

Extern gesprek

€ 90,- (1 uur)

Telefonisch consult)

€ 45,- (maximaal 20 minuten)

Verslaglegging 

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW

AGB-code praktijk 94056375
AGB-code persoonlijk 94007030

€ 90-

Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig afmelden kan de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht.

Wanneer de behandeling/ ondersteuning wordt betaald door de gemeente zijn niet tijdig geannuleerde afspraken voor eigen rekening van de ouder(s)/ verzorger(s) van de cliënt.

  • Wanneer u zonder verwijzing van huisarts of arts of CJG/ sociaal team de behandeling zelf wilt betalen, wordt de behandeling vanuit de aanvullende verzekering ook in 2019 door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed.
    De vergoeding vanuit het aanvullend pakket verschilt per zorgverzekeraar en is aan wijziging onderhevig. Om zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekering.
  • Wanneer u een verwijzing heeft van een arts of CJG/ sociaal team dan wordt therapie en begeleiding  volledig door de gemeente betaald.
    De praktijk heeft voor therapie Ă©n vormen van individuele en/of ouder-/gezinsondersteuning contracten met Helmond, de Peelgemeentes, Dommelvallei, Eindhoven, de A2-gemeentes (Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Budel), Best, Oirschot, Veldhoven, Kempengemeentes,

    Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.