Aanmelden

Als u zich zorgen maakt om uw kind(-eren) kunt u zelf contact opnemen met de praktijk. U heeft daarvoor geen verwijzing nodig van een arts, CJG of school. U betaalt de behandeling dan zelf (zie ook tarieven en vergoedingen)
U kunt ook doorverwezen worden door een huisarts, kinderarts, jeugdarts of een vertegenwoordiger van een sociaal team of CJG uit uw gemeente. De behandeling wordt dan betaald door de gemeente waarin uw kind woont.
Aanmelding kan via de website of telefonisch (zie contactgegevens)

En verder

  • Een traject wordt alleen gestart met toestemming van beide gezaghebbende ouders. 
  • Beide ouders en/ of delen van het gezin worden actief betrokken bij de behandeling/ begeleiding.
  • Gescheiden ouders hebben de plicht elkaar te informeren en consulteren. Ouders hebben eigen verantwoordelijkheid wat betreft geïnformeerd en geconsulteerd willen worden. 
  • Binnen drie sessies met u, uw kind, (delen van) het gezin wordt samen besproken wat ik u kan bieden. 
  • Contact met derden gebeurt altijd na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van beide ouders.
  • Een sessie is (twee-) wekelijks en duurt drie kwartier. 
  • Een gemiddeld traject duurt drie tot zes maanden. Het kan voorkomen dat trajecten langer duren.