Praktijk voor Kind en Gezin

01-01-2020


De Praktijk voor kind en gezin van Lily Mrofcynski biedt dicht bij huis op een laagdrempelige manier individuele speltherapie binnen een systeemtherapeutische aanpak. Het doel van de behandeling en begeleiding is, dat het probleem verdwijnt of hanteerbaar wordt voor het kind en de ouders of het gezin.
Ik bied hulp zolang het noodzakelijk is, maar niet langer dan nodig.

“Een kind is meer dan het probleem waarvoor het wordt aangemeld”


Ga terug